Gebruiksvoowaarden

Laatst geüpdate op 5 mei 2020

Instemming met de gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit (“u”) en TattooFinders (“bedrijf”, “wij”, “ons” of “onze”), met betrekking tot uw toegang naar en het gebruik van de website http://www.tattoofinders.nl, evenals elk ander mediavorm, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie gerelateerd, gelinkt of anderszins daarmee verbonden (gezamenlijk de “Site”). U stemt ermee in dat u door toegang tot de Site hebt gelezen, begrepen en dat u akkoord gaat met al deze Gebruiksvoorwaarden. ALS U HET NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DAN IS U UITDRUKKELIJK VERBODEN DE SITE TE GEBRUIKEN EN MOET U HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STOPPEN.
 
Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk door verwijzing hierin opgenomen. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken op elk moment en om welke reden dan ook wijzigingen of aanpassingen aan deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de “Laatst bijgewerkt” -datum van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken en u doet afstand van enig recht om een ​​specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze gebruiksvoorwaarden periodiek te herzien om op de hoogte te blijven van updates. U bent onderworpen aan en wordt geacht op de hoogte te zijn gesteld en te hebben aanvaard van de wijzigingen in eventuele herziene gebruiksvoorwaarden door uw voortgezet gebruik van de site nadat de herziene gebruiksvoorwaarden zijn gepubliceerd.
 
De informatie op de site is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan een registratieplicht binnen een dergelijk rechtsgebied of land . Dienovereenkomstig doen degenen die ervoor kiezen om vanaf andere locaties toegang te krijgen tot de Site dit op eigen initiatief en zijn als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.
 
De site is bedoeld voor gebruikers die minstens 18 jaar oud zijn. Personen onder de 18 jaar mogen de Site niet gebruiken of zich niet registreren.

Eigen verantwoordelijkheid gebruikers

TattooFinders is een open platform waarop alle tattoo shops en alle tattoo artiesten welkom zijn. We zijn geen kwaliteitskeurmerk, en hieraan kunnen dus geen rechten ontleend worden. De gebruiker is zelf altijd verantwoordelijk voor de keuze om een tattoo bij een shop of artiest te zetten, en kan TattooFinders niet verantwoordelijk stellen als de gebruiker niet tevreden is het met eindresultaat van een tattoo. 

Gebruikers plaatsen reviews op onze website over hun ervaringen bij tattoo shops en tattoo artiesten. Deze reviews zijn subjectief en dienen niet als keurmerk of garantie voor kwaliteit. Wanneer een tattoo shop een beoordeling van 5 sterren heeft op TattooFinders, betekent dit niet automatisch dat dit een kwalitatief goede shop is. Andersom is een tattoo shop met een lage beoordeling niet automatisch een kwalitatief slechte shop. Deze reviews zijn gebaseerd op subjectieve, individuele ervaringen en hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, is de site ons eigendom en alle broncode, databases, functionaliteit, software, websiteontwerpen, audio, video, tekst, foto’s en afbeeldingen op de site (gezamenlijk de ‘inhoud’) en de handelsmerken, service merken en logo’s daarin (de “Merken”) zijn eigendom van, staan ​​onder zeggenschap van ons of hebben een licentie voor ons, en worden beschermd door copyright- en handelsmerkwetten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten van de Verenigde Staten, internationale copyrightwetten, en internationale conventies. De inhoud en de merktekens worden op de site aangeboden “AS IS” alleen voor uw informatie en persoonlijk gebruik. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de site en geen inhoud of merken worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins worden geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.
 
Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, krijgt u een beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de Site en voor het downloaden of afdrukken van een deel van de Inhoud waartoe u op de juiste manier toegang heeft verkregen, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. We behouden alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de site, de inhoud en de merken.

Gebruiksovereenkomst

Door de site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat: (1) alle registratie-informatie die u indient waar, nauwkeurig, actueel en volledig is; (2) u zult de nauwkeurigheid van dergelijke informatie handhaven en deze registratie-informatie indien nodig onmiddellijk bijwerken; (3) u hebt de handelingsbekwaamheid en u stemt ermee in om deze Gebruiksvoorwaarden na te leven; (4) u bent geen minderjarige in het rechtsgebied waar u woont; (5) u krijgt geen toegang tot de site via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; (6) u zult de site niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden; en (7) uw gebruik van de site is niet in strijd met enige toepasselijke wet- of regelgeving.
 
Als u informatie verstrekt die niet waar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben we het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en al het huidige of toekomstige gebruik van de site (of een deel daarvan) te weigeren.

Gebruikers registratie

Mogelijk moet u zich bij de site registreren. U stemt ermee in uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account en wachtwoord. We behouden ons het recht voor om een ​​door u geselecteerde gebruikersnaam te verwijderen, terug te vorderen of te wijzigen als we naar eigen goeddunken vaststellen dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast, obsceen of anderszins aanstootgevend is.

Verboden activiteiten

U mag de site niet openen of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor we de site beschikbaar stellen. De site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële inspanningen, behalve die specifiek door ons zijn goedgekeurd of goedgekeurd.
 
Als gebruiker van de site gaat u ermee akkoord om niet:

1. Systematisch gegevens of andere inhoud van de Site ophalen om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te maken of te compileren zonder schriftelijke toestemming van ons.
2. Bedrieg, bedrieg of misleid ons en andere gebruikers, vooral bij elke poging om gevoelige accountinformatie te leren, zoals gebruikerswachtwoorden.
3. Beveiligingsfuncties van de Site omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren, inclusief functies die het gebruik of kopiëren van Inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de Site en / of de Inhoud die erin is opgenomen.
4. Minachting, aantasting of anderszins schade, naar onze mening, ons en / of de site.
5. Maak oneigenlijk gebruik van onze ondersteunende diensten of dien valse meldingen in van misbruik of wangedrag.
6. Gebruik de site op een manier die niet in overeenstemming is met de toepasselijke wet- of regelgeving.
7. Upload of verzend (of probeer te uploaden of over te dragen) virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal, inclusief overmatig gebruik van hoofdletters en spamming (continu posten van repetitieve tekst), dat het ononderbroken gebruik en genot van een partij in de weg staat. Site of wijzigt, schaadt, verstoort, verandert of verstoort het gebruik, functies, functies, bediening of onderhoud van de Site.
8. Houd u bezig met geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.
9. Verwijder de copyright- of andere eigendomsrechtenvermelding van alle inhoud.
10. Probeer u voor te doen als een andere gebruiker of persoon of gebruik de gebruikersnaam van een andere gebruiker.
11. Upload of verzend (of probeer te uploaden of te verzenden) materiaal dat fungeert als een passieve of actieve informatieverzameling of transmissiemechanisme, inclusief maar niet beperkt tot duidelijke grafische uitwisselingsformaten (“gifs”), 1 × 1 pixels, webbugs , cookies of andere soortgelijke apparaten (ook wel “spyware” of “passieve verzamelingsmechanismen” of “pcms” genoemd).
12. Interfereren met, verstoren of een buitensporige last creëren op de Site of de netwerken of diensten die op de Site zijn aangesloten.
13. Integreer, irriteer, intimideer of bedreig een van onze werknemers of agenten die zich bezighouden met het leveren van enig deel van de site aan u.
14. Probeer alle maatregelen van de site te omzeilen die zijn ontworpen om de toegang tot de site of een deel van de site te voorkomen of te beperken.
15. Kopieer of pas de software van de site aan, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
16. Ontcijferen, decompileren, disassembleren of reverse-engineeren van de software die een deel van de Site omvat of op een andere manier vormt.
17. Behalve wat het resultaat kan zijn van het gebruik van standaardzoekmachines of internetbrowsers, gebruik, start, ontwikkel of distribueer elk geautomatiseerd systeem, inclusief maar niet beperkt tot een spin, robot, cheat-hulpprogramma, schraper of offline lezer die toegang heeft tot de site , of het gebruiken of starten van ongeautoriseerd script of andere software.
18. Gebruik een aankoopmakelaar of aankoopmakelaar om aankopen te doen op de site.
19. Maak ongeautoriseerd gebruik van de site, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en / of e-mailadressen van gebruikers via elektronische of andere middelen met het doel ongevraagde e-mail te verzenden, of gebruikersaccounts te creëren op geautomatiseerde wijze of onder valse voorwendselen.
20. Gebruik de site als onderdeel van een inspanning om met ons te concurreren of gebruik de site en / of de inhoud op een andere manier voor inkomstengenererende inspanningen of commerciële ondernemingen.

Door de gebruiker gegenereerde bijdragen

De site kan u uitnodigen om te chatten, bij te dragen aan of deel te nemen aan blogs, prikborden, online forums en andere functies, en kan u de mogelijkheid bieden om te creëren, in te dienen, te posten, weer te geven, te verzenden, uit te voeren, te publiceren, te distribueren, of inhoud en materiaal naar ons of op de site uitzenden, inclusief maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto’s, afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk “bijdragen”). Bijdragen zijn mogelijk zichtbaar voor andere gebruikers van de site en via websites van derden. Als zodanig kunnen bijdragen die u verzendt, worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom. Wanneer u Bijdragen maakt of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u daarbij dat:
  
1. De creatie, distributie, verzending, openbare vertoning of uitvoering, en het openen, downloaden of kopiëren van uw bijdragen maken geen inbreuk op de eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of morele rechten van een derde partij.
2. U bent de maker en eigenaar van of beschikt over de benodigde licenties, rechten, toestemmingen, releases en toestemmingen om ons, de site en andere gebruikers van de site te gebruiken en te autoriseren om uw bijdragen te gebruiken op elke manier die door de site wordt overwogen. en deze gebruiksvoorwaarden.
3. U hebt de schriftelijke toestemming, vrijgave en / of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw bijdragen om de naam of gelijkenis van elke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van uw bijdragen op elke beoogde manier mogelijk te maken. door de site en deze gebruiksvoorwaarden.
4. Uw bijdragen zijn niet vals, onnauwkeurig of misleidend.
5. Uw bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeoorloofde advertenties, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van verzoek.
6. Uw bijdragen zijn niet obsceen, obsceen, wellustig, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, lasterlijk of anderszins aanstootgevend (zoals door ons bepaald).
7. Uw bijdragen maken niemand belachelijk, bespotten, kleineren, intimideren of misbruiken.
8. Uw bijdragen zijn geen voorstanders van de gewelddadige omverwerping van een regering of het aanzetten, aanmoedigen of bedreigen van fysieke schade aan een andere.
9. Uw bijdragen zijn niet in strijd met enige van toepassing zijnde wet, regelgeving of regel.
10. Uw bijdragen schenden de privacy- of publiciteitsrechten van derden niet.
11. Uw bijdragen bevatten geen materiaal dat persoonlijke informatie vraagt ​​van iemand onder de 18 jaar of mensen onder de 18 jaar op een seksuele of gewelddadige manier uitbuit.
12. Uw bijdragen zijn niet in strijd met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot kinderpornografie of anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen;
13. Uw bijdragen bevatten geen aanstootgevende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of lichamelijke handicap.
14. Uw bijdragen zijn op geen enkele andere manier in strijd met, of verwijzen naar materiaal dat in strijd is met enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden of enige toepasselijke wet- of regelgeving.

Elk gebruik van de site in strijd met het voorgaande is in strijd met deze gebruiksvoorwaarden en kan onder meer leiden tot beëindiging of opschorting van uw rechten om de site te gebruiken.

Bijdrage licentie

Door uw Bijdragen op een deel van de Site te plaatsen of Bijdragen toegankelijk te maken voor de Site door uw account van de Site te koppelen aan een van uw sociale netwerkaccounts, verleent u automatisch, en verklaart en garandeert u dat u het recht hebt om te verlenen, om ons een onbeperkt, onbeperkt, onherroepelijk, eeuwigdurend, niet-exclusief, overdraagbaar, royaltyvrij, volledig betaald, wereldwijd recht en licentie voor het hosten, gebruiken, kopiëren, reproduceren, openbaar maken, verkopen, doorverkopen, publiceren, uitzenden, retitle, dergelijke Bijdragen archiveren, opslaan, cachen, openbaar uitvoeren, openbaar weergeven, opnieuw formatteren, vertalen, verzenden, uittreksel (geheel of gedeeltelijk) en verspreiden (inclusief, zonder beperking, uw imago en stem) voor elk doel, commercieel, reclame, of anderszins, en om afgeleide werken van dergelijke Bijdragen voor te bereiden of op te nemen in andere werken, en sublicenties van het voorgaande toe te kennen en goed te keuren. Het gebruik en de distributie kan plaatsvinden in alle mediaformaten en via alle mediakanalen.
    
Deze licentie is van toepassing op elke vorm, media of technologie die nu bekend is of hierna wordt ontwikkeld, en omvat ons gebruik van uw naam, bedrijfsnaam en franchisenaam, indien van toepassing, en alle handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, logo’s, en persoonlijke en commerciële afbeeldingen die u verstrekt. U doet afstand van alle morele rechten in uw Bijdragen en u garandeert dat morele rechten niet anderszins zijn gesteld in uw Bijdragen.
    
We hebben geen eigendom over uw bijdragen. U behoudt het volledige eigendom van al uw bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die verband houden met uw bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verklaringen of verklaringen in uw bijdragen die door u op enig gebied op de site zijn verstrekt. U bent als enige verantwoordelijk voor uw bijdragen aan de site en u stemt er uitdrukkelijk mee in ons vrij te stellen van elke verantwoordelijkheid en om ons te onthouden van juridische stappen tegen ons met betrekking tot uw bijdragen.
    
We hebben het recht, naar eigen goeddunken, (1) om Bijdragen te bewerken, redigeren of anderszins te wijzigen; (2) om Bijdragen opnieuw te categoriseren om ze op meer geschikte locaties op de Site te plaatsen; en (3) om Bijdragen op elk moment en om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving vooraf te screenen of te verwijderen. We zijn niet verplicht om uw bijdragen te controleren.

Review richtlijnen

We kunnen u op de site aanbieden om reviews of achter te laten. Bij het plaatsen van een review moet u aan de volgende criteria voldoen: (1) u moet uit de eerste hand ervaring hebben met de persoon / entiteit die wordt beoordeeld; (2) uw reviews mogen geen aanstootgevende godslastering of beledigende, racistische, aanstootgevende of haattaal bevatten; (3) uw reviews mogen geen discriminerende referenties bevatten op basis van religie, ras, geslacht, nationale afkomst, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid of handicap; (4) uw reviews mogen geen verwijzingen naar illegale activiteiten bevatten; (5) u mag geen banden hebben met concurrenten als u negatieve recensies plaatst; (6) u mag geen conclusies trekken over de wettigheid van gedrag; (7) u mag geen valse of misleidende verklaringen plaatsen; (8) u mag maximaal 1 review per bedrijf plaatsen; (9) u mag alleen reviews schrijven over uw eigen ervaringen; (10) u mag maar één account hebben waarmee u reviews plaatst; u mag geen reviews over uw eigen bedrijf of over dat van uw concurrenten plaatsen; en (11) u mag geen campagne organiseren waarin anderen worden aangemoedigd om positieve of negatieve recensies te plaatsen.

We kunnen reviews naar eigen goeddunken accepteren, weigeren of verwijderen zonder hiervoor verantwoording af te leggen. We zijn absoluut niet verplicht om beoordelingen te screenen of beoordelingen te verwijderen, zelfs als iemand beoordelingen als aanstootgevend of onjuist beschouwt. Recensies worden niet door ons onderschreven en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs onze mening of de mening van een van onze partners of partners. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige beoordeling of voor claims, aansprakelijkheden of verliezen als gevolg van een beoordeling. Door een review te plaatsen, verleent u ons hierbij een eeuwigdurend, niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij, volledig betaald, toewijsbaar en sublicentieerbaar recht en licentie om op welke manier dan ook te reproduceren, wijzigen, vertalen, verzenden, weergeven, uitvoeren, en / of verspreid alle inhoud met betrekking tot recensies.

Social media

Als onderdeel van de functionaliteit van de site kunt u uw account koppelen aan online accounts die u heeft bij externe serviceproviders (elk zo’n account, een “account van derden”) door ofwel: (1) uw account van derden te verstrekken inloggegevens via de site; of (2) ons toegang te verlenen tot uw account van derden, zoals is toegestaan onder de toepasselijke voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van elk account van derden. U verklaart en garandeert dat u het recht heeft om de aanmeldingsgegevens van uw Derdenaccount aan ons bekend te maken en / of ons toegang te verlenen tot uw Derdenaccount, zonder dat u inbreuk maakt op een van de voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de toepasselijke Derdenaccount, en zonder ons te verplichten vergoedingen te betalen of ons te onderwerpen aan gebruiksbeperkingen opgelegd door de externe serviceprovider van het Derdenaccount. Door ons toegang te verlenen tot accounts van derden, begrijpt u dat (1) we toegang hebben tot, beschikbaar stellen en opslaan (indien van toepassing) van de inhoud die u hebt verstrekt aan en opgeslagen in uw account van derden (het “sociale netwerk” Inhoud ”) zodat deze beschikbaar is op en via de Site via uw account, inclusief maar niet beperkt tot vriendenlijsten en (2) we kunnen aanvullende informatie verstrekken aan en ontvangen van uw Externe account voor zover u op de hoogte wordt gebracht wanneer u linkt uw account bij het account van derden. Afhankelijk van de Accounts van derden die u kiest en afhankelijk van de privacy-instellingen die u in dergelijke Accounts van derden hebt ingesteld, is persoonlijk identificeerbare informatie die u op uw Accounts van derden plaatst mogelijk beschikbaar op en via uw account op de Site. Houd er rekening mee dat als een externe account of bijbehorende service niet meer beschikbaar is of onze toegang tot een dergelijke externe account wordt beëindigd door de externe serviceprovider, de inhoud van sociale netwerken mogelijk niet langer beschikbaar is op en via de site. U kunt de verbinding tussen uw account op de site en uw accounts van derden op elk moment uitschakelen. LET OP: UW RELATIE MET DE DIENSTVERLENERS VAN DERDEN DIE MET UW ACHTERGRONDEN VAN DERDEN VERBONDEN WORDEN, WORDT UITSLUITEND GESTUURD DOOR UW OVEREENKOMST (EN) MET DERGELIJKE DIENSTVERLENERS VAN DERDEN. We doen geen moeite om enige inhoud van sociale netwerken te bekijken voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot, nauwkeurigheid, wettigheid of niet-inbreuk, en we zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud van sociale netwerken. U erkent en gaat ermee akkoord dat we alleen toegang hebben tot uw e-mailadresboek dat is gekoppeld aan een account van een derde partij en uw lijst met contacten die is opgeslagen op uw mobiele apparaat of tabletcomputer om u te identificeren en u te informeren over die contacten die zich ook hebben geregistreerd om de site te gebruiken. U kunt de verbinding tussen de site en uw account van derden deactiveren door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens of via uw accountinstellingen (indien van toepassing). We zullen proberen alle informatie die op onze servers is opgeslagen en die is verkregen via een dergelijk account van derden te verwijderen, behalve de gebruikersnaam en profielfoto die aan uw account zijn gekoppeld.

Inzendingen

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de Site (“Inzendingen”) die u aan ons verstrekt niet-vertrouwelijk zijn en ons exclusieve eigendom zullen worden. We zullen exclusieve rechten bezitten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, en hebben het recht op onbeperkt gebruik en verspreiding van deze inzendingen voor enig wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie voor u. U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke Inzendingen en u garandeert hierbij dat dergelijke Inzendingen origineel zijn bij u of dat u het recht hebt om dergelijke Inzendingen in te dienen. U stemt ermee in dat er geen verhaal tegen ons zal zijn voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk of verduistering van enig eigendomsrecht in uw inzendingen.

Website en inhoud van derden

De site kan links bevatten (of u kunt worden verzonden via de site) naar andere websites (“websites van derden”), evenals artikelen, foto’s, tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, toepassingen , software en andere inhoud of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden (“Inhoud van derden”). Dergelijke websites van derden en inhoud van derden worden door ons niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid, geschiktheid of volledigheid, en wij zijn niet verantwoordelijk voor websites van derden die via de site worden geopend of inhoud van derden die wordt geplaatst op, beschikbaar via of geïnstalleerd vanaf de site, inclusief de inhoud, nauwkeurigheid, belediging, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of ander beleid van of vervat in de websites van derden of de inhoud van derden. Het opnemen, linken naar of toestaan ​​van het gebruik of de installatie van websites van derden of inhoud van derden impliceert geen goedkeuring of goedkeuring daarvan door ons. Als u besluit de site te verlaten en toegang te krijgen tot de websites van derden of om inhoud van derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico en dient u zich ervan bewust te zijn dat deze gebruiksvoorwaarden niet langer gelden. U dient de toepasselijke voorwaarden en beleidsregels, inclusief privacy en gegevensverzamelingspraktijken, te lezen van elke website waarnaar u navigeert vanaf de site of met betrekking tot applicaties die u gebruikt of installeert vanaf de site. Alle aankopen die u doet via websites van derden zullen plaatsvinden via andere websites en van andere bedrijven, en wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke aankopen die uitsluitend tussen u en de toepasselijke derde partij zijn. U gaat ermee akkoord en erkent dat we de producten of diensten die worden aangeboden op websites van derden niet onderschrijven en u zult ons vrijwaren van enige schade veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten. Bovendien dient u ons te vrijwaren van eventuele verliezen die u lijdt of schade die aan u wordt toegebracht met betrekking tot of op enigerlei wijze voortvloeit uit inhoud van derden of enig contact met websites van derden.

Adverteerders

We staan ​​adverteerders toe om hun advertenties en andere informatie weer te geven in bepaalde delen van de site, zoals zijbalkadvertenties of banneradvertenties. Als u een adverteerder bent, neemt u de volledige verantwoordelijkheid voor alle advertenties die u op de site plaatst en voor alle services die op de site worden aangeboden of voor producten die via die advertenties worden verkocht. Verder garandeert en verklaart u als adverteerder dat u over alle rechten en bevoegdheden beschikt om advertenties op de Site te plaatsen, inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten, publiciteitsrechten en contractuele rechten. We bieden simpelweg de ruimte om dergelijke advertenties te plaatsen en we hebben geen andere relatie met adverteerders.

Website management

We behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om: (1) de site te controleren op schendingen van deze gebruiksvoorwaarden; (2) passende juridische stappen ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze gebruiksvoorwaarden overtreedt, inclusief maar niet beperkt tot het melden van dergelijke gebruikers aan wetshandhavingsinstanties; (3) naar eigen goeddunken en zonder beperking, de toegang weigeren, de beschikbaarheid beperken of de beschikbaarheid van (of voor zover technologisch haalbaar) uw bijdragen of een deel daarvan uitschakelen; (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, het verwijderen van de site of het anderszins uitschakelen van alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op een of andere manier belastend zijn voor onze systemen; en (5) het anderszins beheren van de site op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en om de goede werking van de site te vergemakkelijken.

Privacyverklaring

We geven om privacy en beveiliging van gegevens. Lees ons privacybeleid: https://www.tattoofinders.nl/privacyverklaring/. Door de site te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan ons privacybeleid, dat is opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden. Houd er rekening mee dat de site in Nederland wordt gehost. Als u de site vanuit een andere regio van de wereld bezoekt met wetten of andere vereisten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonlijke gegevens die verschillen van de toepasselijke wetten in Nederland, dan draagt ​​u door uw voortgezet gebruik van de site uw gegevens over naar Nederland, en u stemt ermee in dat uw gegevens worden overgedragen aan en verwerkt in Nederland.

Schending van het auteursrecht

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat enig materiaal dat beschikbaar is op of via de site inbreuk maakt op enig auteursrecht dat u bezit of beheert, laat het ons dan onmiddellijk weten via de onderstaande contactgegevens (een “kennisgeving”). Een kopie van uw melding wordt verzonden naar de persoon die het in de melding geadresseerde materiaal heeft gepost of opgeslagen. Houd er rekening mee dat u volgens de toepasselijke wetgeving aansprakelijk kunt worden gehouden voor schade als u een verkeerde voorstelling van zaken geeft in een melding. Als u er dus niet zeker van bent dat materiaal dat zich op de site bevindt of waarnaar door de site wordt gelinkt, inbreuk maakt op uw auteursrecht, moet u overwegen eerst contact op te nemen met een advocaat.

Duur en beëindiging

Deze gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht terwijl u de site gebruikt. ZONDER ENIGE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE BEPERKEN, RESERVEREN WIJ HET RECHT OM, IN ONZE ENIGE DISCRETIE EN ZONDER AANKONDIGING OF AANSPRAKELIJKHEID, TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN), VOOR IEDERE PERSOON, VOOR ELKE PERSOON TE BEPERKEN. ZONDER REDEN, MET INBEGRIP VAN ZONDER BEPERKING VOOR SCHENDING VAN ENIGE VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF VERBONDEN IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF VAN EEN TOEPASSELIJK RECHT OF VERORDENING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK OF DEELNAME AAN DE SITE BEËINDIGEN OF UW ACCOUNT EN ENIGE INHOUD OF INFORMATIE DIE U OP ELK MOMENT GEPLAATST HEEFT, ZONDER WAARSCHUWING, IN ONZE ENIGE DISCRETIE.
 
Als we uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het u niet toegestaan ​​u te registreren en een nieuw account aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam of de naam van een derde partij, zelfs als u namens de derde handelt partij. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden we ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het nastreven van civiel, strafrechtelijk en gerechtelijk verhaal.

Wijzigingen en onderbrekingen

We behouden ons het recht voor om de inhoud van de site op elk moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken zonder kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. We zijn echter niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. We behouden ons ook het recht voor om de site geheel of gedeeltelijk te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de site.

We kunnen niet garanderen dat de site te allen tijde beschikbaar zal zijn. We kunnen hardware, software of andere problemen ervaren of moeten onderhoud uitvoeren met betrekking tot de site, wat resulteert in onderbrekingen, vertragingen of fouten. We behouden ons het recht voor om de site op elk moment of om welke reden dan ook zonder kennisgeving aan u te wijzigen, herzien, bijwerken, opschorten, stopzetten of anderszins te wijzigen. U gaat ermee akkoord dat we geen enkele aansprakelijkheid hebben voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de site tijdens downtime of onderbreking van de site. Niets in deze gebruiksvoorwaarden zal worden geïnterpreteerd om ons te verplichten de site te onderhouden en te ondersteunen of om correcties, updates of releases in verband daarmee te verstrekken.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd naar Nederlands recht en het gebruik van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Als uw gewone verblijfplaats in de EU is en u een consument bent, beschikt u bovendien over de bescherming die u wordt geboden door verplichte bepalingen van de wet van uw land van verblijf. TattooFinders en u komen beiden overeen zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nijmegen, wat betekent dat u een claim kunt indienen ter verdediging van uw consumentenbeschermingsrechten met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden in Nederland, of in het EU-land in waar u woont.

Geschillenbeslechting

Informele onderhandelingen

Om de oplossing te bespoedigen en de kosten van een geschil, controverse of claim met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden (elk een “Geschil” en gezamenlijk de “Geschillen”) door u of ons (individueel, een “Partij” en collectief) te beheersen. , de “Partijen”), komen de Partijen overeen om eerst gedurende ten minste dertig (30) dagen informeel te onderhandelen over een Geschil (behalve de Geschillen die hieronder uitdrukkelijk worden vermeld) voordat arbitrage wordt geïnitieerd. Dergelijke informele onderhandelingen beginnen na schriftelijke kennisgeving van de ene partij aan de andere partij.

Bindend besluit

Elk geschil dat voortvloeit uit de relaties tussen de partijen bij dit contract wordt bepaald door één arbiter die wordt gekozen in overeenstemming met de arbitrage en de interne regels van het Europees Arbitragehof als onderdeel van het Europees arbitragecentrum met zetel in Straatsburg, en die van kracht zijn op het moment dat de arbitrageaanvraag wordt ingediend, en waarvan de aanvaarding van deze clausule acceptatie inhoudt. De plaats van arbitrage is Nijmegen, Nederland. De voertaal van de procedure is Nederlands. Toepasselijke regels van materieel recht zijn Nederlands recht.

Beperkingen

De partijen komen overeen dat elke arbitrage beperkt is tot het geschil tussen de partijen afzonderlijk. Voor zover wettelijk toegestaan, zal (a) geen arbitrage worden gecombineerd met enige andere procedure; (b) er is geen recht of bevoegdheid om geschillen op basis van class action te beslechten of om class action-procedures te gebruiken; en (c) er is geen recht of autoriteit om enig Geschil namens het grote publiek of andere personen in een vermeende representatieve hoedanigheid te brengen.

Uitzonderingen op informele onderhandelingen en arbitrage

De partijen komen overeen dat de volgende geschillen niet onderhevig zijn aan de bovenstaande bepalingen met betrekking tot informele onderhandelingen en bindende arbitrage: (a) alle geschillen die de intellectuele eigendomsrechten van een partij willen afdwingen of beschermen, of betreffende de geldigheid ervan; (b) elk geschil dat verband houdt met of voortvloeit uit beschuldigingen van diefstal, piraterij, inbreuk op de privacy of ongeoorloofd gebruik; en (c) elke claim voor voorlopige voorziening. Als deze bepaling onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal geen van beide partijen ervoor kiezen om enig geschil te beslechten dat valt onder dat deel van deze bepaling dat onwettig of niet-afdwingbaar is bevonden, en een dergelijk geschil zal worden beslist door een bevoegde rechtbank binnen de rechtbanken bevoegdheid hierboven, en de partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke bevoegdheid van die rechtbank.

Correcties

Er kan informatie op de site staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat, waaronder beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en de informatie op de site op elk moment te wijzigen of bij te werken, zonder voorafgaande kennisgeving.

Disclaimer

DE SITE WORDT GELEVERD OP EEN AS-IS EN AS-AVAILABLE BASIS. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ONZE DIENSTEN OP EIGEN RISICO ZAL ZIJN. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK ERVAN, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE ZIJDE. WE GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE WEBSITE OF DE INHOUD VAN ENIGE WEBSITES DIE VERBONDEN ZIJN MET DE WEBSITE EN WIJ ZULLEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN VOOR ENIGE (1) FOUTEN, ONGELUKKEN, OF INACCENTIES 2) PERSOONLIJK LETSEL OF EIGENDOMSSCHADE, VAN WELKE AARD ook, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ELKE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN / OF ENIGE EN ALLE EN PERSOONLIJKE INFORMATIE EN / OF FINANCIËLE INFORMATIE DAARIN OPGESLAGEN, (4) ELKE ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN DE OVERDRACHT NAAR OF VAN DE SITE, (5) ELKE INSECTEN, VIRUSSEN, TROJAN-PAARDEN OF DEZE DIE DOOR ENIGE DERDEN NAAR EEN OF ANDERE PARTIJ KUNNEN WORDEN VERZONDEN, EN / OF ( 6) ENIGE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN ENIGE INHOUD EN MATERIALEN OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN ENIGE SOORT DIE IS OPgelopen ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR VIA DE SITE. WIJ GARANDEREN GEEN GARANTIE, GARANDEREN OF VERANTWOORDELIJKEN VOOR ENIG PRODUCT OF DIENST DIE GEDEELT IS DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE SITE, ELKE HYPERLINKED-WEBSITE, OF ENIGE WEBSITE OF MOBIELE TOEPASSING DIE WEL OF ANDERE WILLEKEURIG IS, EN ZAL GEEN ENKELE ADVERTENTIE. WEES EEN PARTIJ AAN OF OP ENIGE MANIER VERANTWOORDELIJK VOOR HET CONTROLE VAN ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN ENIGE DERDE PARTIJ LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA ELK MIDDEL OF IN EEN OMGEVING, MOET U UW BESTE ARREST GEBRUIKEN EN VOORZICHTIG OEFENEN WAAR DAT PASSEND IS.

Beperkingen van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE BESTUURDERS, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGELIJKE, EXPLICIETE, INCIDENTELE, SPECIALE OF PUNITIEVE SCHADE, INCLUSIEF VERLOREN WINST, VERLIES VAN WINST, VERLIES OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT DOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WE ZIJN GEWORDEN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ONGEACHT HET HIERONDER CONTRACT BEVATTEN, ONZE AANSPRAKELIJKHEID VOOR U VOOR ENIGE OORZAAK, WELKE OOIT EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, ZAL ALTIJD BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG DAT U IN DE ZESDE (6) MAAND HEEFT BETAALD. PERIODE VOOR ELKE OORZAAK VAN ACTIE. BEPAALDE WETTEN IN DE STAAT VAN DE VS EN INTERNATIONALE WETTEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE MET IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. INDIEN DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING EN HEEFT U MOGELIJK EXTRA RECHTEN.

Vrijwaring

U stemt ermee in om ons te verdedigen, te vrijwaren en ons onschadelijk te maken, inclusief onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers, van en tegen verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocaten ‘vergoedingen en kosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) uw bijdragen; (2) gebruik van de site; (3) schending van deze gebruiksvoorwaarden; (4) elke schending van uw verklaringen en garanties uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden; (5) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (6) elke openlijke schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de site waarmee u via de site verbinding maakte. Niettegenstaande het voorgaande behouden we ons het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van alle zaken waarvoor u ons moet vrijwaren, en u stemt ermee in om op uw kosten mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. We zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onderworpen is aan deze vrijwaring zodra we ervan op de hoogte zijn.

Gebruikersdata

We bewaren bepaalde gegevens die u naar de site verzendt om de prestaties van de site te beheren, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de site. Hoewel we regelmatig routinematige back-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die verband houden met activiteiten die u hebt ondernomen via de site. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor verlies of beschadiging van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van enig recht op actie tegen ons als gevolg van dergelijk verlies of beschadiging van dergelijke gegevens.

Elektronische communicatie, transacties en handtekeningen

Het bezoeken van de site, het sturen van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in om elektronische communicatie te ontvangen en u gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch, via e-mail en op de site verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk is. U GAAT ERMEE AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE RECORDS, EN MET ELEKTRONISCHE LEVERING VAN MEDEDELINGEN, BELEID EN RECORDS VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE ZIJN GEVOLGD OF VOLTOOID. U doet hierbij afstand van rechten of vereisten op grond van statuten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische gegevens vereisen, of op betalingen of het verlenen van kredieten op een andere manier dan elektronische middelen.

Diversen

Deze gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op de site of met betrekking tot de site zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen u en ons. Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, zal niet gelden als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of deze bepaling. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing voor zover wettelijk toegestaan. We kunnen onze rechten en plichten op elk moment aan anderen toewijzen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade, vertraging of nalaten veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle. Als een bepaling of een deel van een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, wordt die bepaling of een deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze gebruiksvoorwaarden en heeft het geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende voorzieningen. Er is geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie tussen u en ons ontstaan ​​als gevolg van deze gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de site. U gaat ermee akkoord dat deze gebruiksvoorwaarden niet tegen ons worden geïnterpreteerd op grond van het feit dat u ze heeft opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verdediging die u mogelijk heeft op basis van het elektronische formulier van deze gebruiksvoorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen hierbij om deze gebruiksvoorwaarden uit te voeren.

Contact

Om een klacht met betrekking tot de site op te lossen of om meer informatie over het gebruik van de site te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via: [email protected]